Kolossenzen 1 Deel 2

Blog

Kolossenzen 1 (Deel 2)


Klik hier voor Deel 1 van deze serie


Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

in hem heeft heel de volheid willen wonen

en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1:15-20 is een lied waarin Jezus aanbeden wordt. Maar wat staat er nu eigenlijk? Het is best een beetje cryptisch. In deze blog probeer ik het een beetje te verduidelijken. Waarom vindt ik het belangrijk dat je weet wat je zingt/leest? Omdat het je aanbidding vollediger maakt. Je accepteert het dan niet alleen als waarheid, maar je kan het uiten omdat je begrijpt wat deze waarheid inhoudt.


Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:

Zoals het hoofd bepaald wat het lichaam doet. Want als je hersenen geen signalen afgeven om te bewegen dan gebeurt er niks. Zo is Christus het hoofd van de kerk. We mogen dan ook onze blik op hem houden. Het meest bijzondere is nog wel dat de kerk als lichaam beschreven wordt. Want dat betekend dat elk gedeelte van de kerk (en dan denk ik even over kerk als iedereen die bij Jezus hoort, en niet het plaatselijke gebouw waar je heen gaat) een eigen plek heeft in het lichaam. We mogen dan ook erop vertrouwen dat ook als iemand naar een andere kerk (dit keer wel het plaatselijke gebouw) gaat dat het ook dan nog deel is van hetzelfde lichaam. Maar waar ik bij de pink hoor, hoor jij misschien wel bij de knieschijf. We hebben elkaar nodig. Vooral om elkaar eraan te herinneren dat we zelf niet bepalen wat we doen, maar dat het hoofd dat bepaald.


Zijn naam is Oorsprong. Ik heb ooit een gedicht gehoord waarin de namen van Jezus genoemd werden, en een van de namen was Oorsprong. Elke keer als ik deze tekst lees moet ik denken aan dat gedicht (wat ik met geen mogelijkheid terug kan vinden). Jezus is het begin. Niet alleen in het maken van deze wereld, maar ook in het opstaan uit de dood. Hij is in alles de eerste. Dit maakt Zijn God zijn, nog groter voor mij.


Ef. 1:22-23

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, …

Alles is aan Zijn voeten gelegd, Hij zou alles kunnen vertrappen als Hij dat zou willen. Maar dat wil Hij niet. We mogen juist naar Hem opkijken omdat we op de veiligste plek zijn waar we kunnen zijn. Namelijk aan Zijn voeten, in Zijn bescherming. Een hoofd van een gezin is niet alleen degene die bepaald welke kan we opgaan, maar ook degene die bescherming biedt. Wij mogen deze bescherming heel bewust opzoeken.


In hem heeft heel de volheid willen wonen

In een andere vertaling staat: Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou. 

Dit stukje tekst heb ik ook in het Grieks gelezen, en ook als ik het geheel er omheen lees, blijf ik het een moeilijk te begrijpen tekst vinden. Want wat wordt er bedoeld met de volheid. De hele schepping? Of is het Gods Geest? Ook in verschillende vertalingen wordt dit op verschillende manieren vertaald. Dus blijkbaar is het een lastig stukje.


En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Jezus is niet gekomen om een paar mensen te redden. Nee, hij is gekomen om volledige verzoening te brengen. Niet alleen voor ons op dit moment dus. Voor alles op aarde en alles in de hemel. Zijn verzoening is dus groter dan wij met ons verstand kunnen bevatten.

De vrede die hier genoemd wordt betekend niet alleen vrede zoals we het in het Nederlands meestal gebruiken, maar ook harmonie. Het is de bedoeling dat alles in harmonie is. Dat de leeuw en het lam rustig naast elkaar kunnen wonen, dat jaloezie niet meer bestaat omdat we diepe vrede hebben met het leven.

Denk er eens over na, hoe zou het zijn om niet alleen maar met de buren in vrede te leven, maar ook in harmonie? Gaaf hé!

2 Kor. 5:19

Het is God die door Christus die wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

We mogen ons beseffen dat het feit dat we gelovigen zijn ook betekend dat we verantwoordelijkheid hebben. Want Hij heeft ons het vertrouwen gegeven dat we andere mensen over deze verzoening vertellen. Dat we de wereld bekend maken wat Hij voor ons heeft gedaan. Laten we dit vertrouwen niet beschamen, maar ons uiterste best doen om elke dag te onthouden dat de mensen om ons heen de verzoening met Christus nodig hebben. Niet misschien leuk zouden vinden, nee, nodig hebben!


Aanbidding van Jezus

In deze blog wil ik je aanmoedigen om Jezus te aanbidden. Vaak hebben we het in algemeenheid over God in aanbidding. En dat is fantastisch. Maar soms is het net zo fantastisch om specifiek Jezus Christus te aanbidden.

We hebben in dit deel geleerd dat we alles aan Hem te danken hebben. We hebben mogen zien wie ons enige voorbeeld is. Namelijk Jezus Christus.

Ik wil je aanmoedigen om deze week 1 dag speciaal in je stille tijd en je aanbiddingstijd je helemaal te richten op wie Hij is. Laat wie Hij is jouw aanbidding leiden!

Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?