Kolossenzen 1 Deel 1

Blog

Kolossenzen 1 (Deel 1)


Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

in hem heeft heel de volheid willen wonen

en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1:15-20 is een lied waarin Jezus aanbeden wordt. Maar wat staat er nu eigenlijk? Het is best een beetje cryptisch. In deze blog probeer ik het een beetje te verduidelijken. Waarom vindt ik het belangrijk dat je weet wat je zingt/leest? Omdat het je aanbidding vollediger maakt. Je accepteert het dan niet alleen als waarheid, maar je kan het uiten omdat je begrijpt wat deze waarheid inhoudt.


Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:

Door de hele bijbel heen zien we gebeuren dat mensen een beeld van God willen hebben. Dus maken ze bijvoorbeeld het gouden kalf omdat ze dan een beeld hebben. Maar God zegt elke keer: ‘Ik ben niet een beeld van metaal, steen of ander materiaal wat geen leven heeft’.

Jezus is God, maar hij is ook het Beeld van God. In het boek Johannes zegt Jezus meerdere keren dat we God de Vader kennen omdat we Hem kennen. Hij is het beeld van God. Hij laat zien wie God is en hoe Hij naar ons kijkt.

2 Kor. 4:4

… de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.

In 2 Korintiërs wordt gesproken over hoe Christus het beeld van God is, maar ook dat we zonder te geloven zijn luister (schoonheid en majesteit) niet kunnen zien omdat we dan verblind zijn. Door het geloof hebben we dus nog meer om God voor te danken, want nu kunnen we wel zien wie Christus is.

In het oude testament was de eerstgeborene het belangrijkste kind. Niet alleen omdat het meer rechten had, maar ook meer plichten. Als eerstgeborene had je de verplichting om ervoor te zorgen dat het bezit van je vader op een goede manier beheerd werd en was je verantwoordelijk om goed te zorgen voor de toekomst van je broers en zussen.

Als we dit op Christus betrekken betekend dat dat Hij als eerstgeborene de belangrijkste erfgenaam is. Maar daarmee ook de zwaarste verplichtingen op zich heeft genomen. Dit ging zo ver dat hij voor de wereld gestorven is, zodat wij zonder belemmering bij God de Vader mogen komen. Hij is de verantwoordelijkheid als eerstgeborene niet uit de weg gegaan, maar heeft alles gedaan en doet alles wat de eerstgeborene zou moeten doen.


In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.

Alles is in hem geschapen. Waar moet je dan aan denken? Ik moet dan aan het boek Johannes denken. Waar uitgelegd is hoe alles door het Woord ontstaan is. En dat het Woord Jezus is. Natuurlijk is het best lastig om met een menselijk brein dit te begrijpen. Want hoe kan iemand nou ook het woord zijn? Heel eerlijk heb ik daar niet zo’n goed antwoord op. Maar weet ik wel dat er niet voor niets geschreven wordt dat alles wat geschapen is door Jezus geschapen is.

Joh. 1:3

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niet ontstaan van wat bestaat. (erdoor = het Woord)

We mogen dan ook bedenken dat als alles door Hem geschapen is dat we dan ook aan Hem verantwoording moeten afleggen van hoe we ermee omgaan. Aanbidding is niet alleen hoe we ons voelen en hoe we dat zeggen, maar juist ook hoe we ons gedragen. Ik denk dan ook dat we onze aanbidding aan Jezus kunnen uiten door goed voor het geschapene te zijn. Niet alleen de aarde, maar ook alles wat daar op leeft. We hebben goed te doen aan mens en dier. Ook als we het misschien lastig vinden.

Ef. 1:9-10

… dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

We hebben maar één persoon die ons voorbeeld kan zijn en dat is Christus. We hebben maar één persoon die we kunnen volgen en dat is Christus. Vaak benadrukken we de verschillen tussen mensen en tussen uitingen van geloof. Maar misschien moeten we weer op zoek naar wie ons bindt. Namelijk Christus.


Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Het geeft mij heel veel rust om te weten dat Christus voor dat alles bestond er al was. Dit maakt zijn macht tot in eeuwigheid groot. Hij heeft namelijk ervoor gezorgd dat wij er zijn. Zonder Hem waren wij mensjes helemaal niet op deze wereld geweest. Het Griekse ‘pro’ wat hier vertaald wordt met ‘voor’ kan ook vertaald worden als ‘voorop’. En dat is toch heerlijk. Wij mogen volgen, want we hebben Iemand die voorop loopt. Iemand die de weg wijst. En dat als vanaf het begin heeft gedaan.


Aanbidding van Jezus

In deze blog wil ik je aanmoedigen om Jezus te aanbidden. Vaak hebben we het in algemeenheid over God in aanbidding. En dat is fantastisch. Maar soms is het net zo fantastisch om specifiek Jezus Christus te aanbidden.

We hebben in dit deel geleerd dat we alles aan Hem te danken hebben. We hebben mogen zien wie ons enige voorbeeld is. Namelijk Jezus Christus.

Ik wil je aanmoedigen om deze week 1 dag speciaal in je stille tijd en je aanbiddingstijd je helemaal te richten op wie Hij is. Laat wie Hij is jouw aanbidding leiden!


Klik hier voor deel 2 van deze serie

Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?