Vervuld

Blogs

Vervuld


Het is Pinksteren. Een weekend waarin we mogen (of misschien wel moeten) herdenken dat de Heilige Geest gekomen is om ons eenvoudige christenen te helpen om God te leren kennen en de wereld met God kennis te laten maken.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?

Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocie, mensen uit Pontus en Asia,

Frygie en Pamfylie, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,

Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te beteken? Maar sommige zeiden spottend: Ze zullen wel dronken zijn.

Handelingen 2:1-12Dit is het bekende verhaal van Pinksteren. En elke keer vallen mij dezelfde (en natuurlijk ook nieuwe) punten op. Dezelfde punten die me opvallen zijn:

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak

Waren ze allen bij elkaar

Allen werden vervuld van de Heilige Geest


Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak

Het woord wat in het Grieks gebruikt wordt is pentecoste. En wij kennen het als Pinksteren. Maar het betekend niks anders dan de 50ste dag na Pasen (of Pesach). En het was de tijd van het Joodse feest die in teken staat van de dankbaarheid van het binnenhalen van de oogst. En dat is de dag dat de Heilige Geest komt. Bij het feest van de oogst. En dat is iets wat voor mij zo’n bijzondere dubbele betekenis heeft. Na dit moment beginnen de apostelen en de andere volgelingen van Jezus ook te oogsten. Het is net alsof hun ogen geopend wordt voor de oogst die er is.


Onze ogen mogen ook geopend worden voor de oogst die er ook nu nog steeds is.


Miniopdracht: Vraag God om je ogen te openen voor de oogst.


Waren ze allen bij elkaar

Het is niet zomaar dat de Heilige Geest uitgestort wordt. Terwijl de volgelingen van Jezus bij elkaar zijn om samen het te hebben over wat er allemaal gebeurd is. En hoe ze nu verder gaan, en wat het betekend het voor wie we zijn en wat we moeten geloven. Daarnaast is het zo dat samen betekend dat je veiligheid bij elkaar zoekt en elkaar opbeurt.

Pinksteren herinnert mij er elk jaar weer aan dat we elkaar nodig hebben. Als christenen moeten wij ervoor zorgen dat we niet alleen komen te staan. Onze kracht is niet in wat ieder als individu doet, maar wat we gezamenlijk doen.

Dit jaar zijn we op Opwekking, juist omdat het ons helpt om helemaal thuis te komen. Want ook wij hebben het nodig om niet alleen te staan in ons geloof. Ja, we zijn ook deel van een gemeente, maar juist dit grote festijn helpt ons om te zien met hoeveel christenen we zijn. En hoeveel we elkaar nodig hebben in het land en wereldwijd. We mogen elkaar steunen op elk gebied van het leven. En dat geeft mij persoonlijk een enorme boost om God weer te zien in mensenlevens. Om te zien hoe we als christenen aan elkaar gegeven zijn.


Allen werden vervuld van de Heilige Geest

De Heilige Geest is niet kieskeurig. Klink dat een beetje oneerbiedig? Misschien een beetje. Maar het is wel waar. Want iedereen die daar was werd vervuld. Allen werden vervuld. Er is dus niet een eliteclub die meer vervuld werden. Nee, allen werden vervuld.

En dat is wat ik onder jouw aandacht wil brengen. Want te vaak kom ik nog tegen dat mensen zichzelf niet als volwaardig vinden om gevuld te worden van de heilige Geest. En zoals ik al zei: de heilige Geest is niet kieskeurig. Hij wil iedereen die in Jezus gelooft vullen. En betekend het dat iedereen meteen bijzondere dingen gaat doen en iedereen spreker wordt en iedereen de aanbidding moet gaan leiden. Alsjeblieft niet, maar het betekend wel dat je anders naar de wereld gaat kijken. En zal zien wat God in de levens van anderen doet, en hoe jij diegene kan aanmoedigen, ondersteunen en misschien soms zelf wel kan beschermen.


Opdracht: Vraag God om je vervullen van zijn heilige Geest. En verwacht ook dat er iets zal veranderen. Dat je naar mensen zal kijken en verdriet zal hebben omdat ze God nog niet kennen. Dat je opeens weet wat je moet zeggen om iemand te vertellen over Jezus en hoe je iemand kan steunen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

Annet Prins-Kralt

is ook te vragen als spreekster.

Voor meer informatie klik op de button

of stuur even een mailtje.