Psalm 21

Blog

Psalm 21


Voor de voorzanger.

Een psalm uit de bundel van David.


Heer, de koning verheugt zich over uw macht, hij juicht om uw overwinning.

U vervulde zijn hartewens en wees zijn verzoek niet af.

U gaf hem voorspoed en welvaart en zette hem een gouden kroon op het hoofd.

Leven vroeg hij van u en u hebt het hem gegeven, leven tot in lengte van dagen.

U schenkt hem de overwinning, u omgeeft hem met pracht en praal, groot is zijn faam.

U overlaadt hem met weldaden, steeds weer opnieuw, uw aanwezigheid maakt hem gelukkig.

De koning vertrouwt op u, Heer, dankzij u, hoogste God, wankelt hij niet.


Heer, u zult uw tegenstanders treffen, hard tegen al uw vijanden optreden.

Wanneer u in woede ontsteekt, verbrandt u hen als hout in een oven.

U zult hen in uw boosheid verslinden, vuur zal hen verteren.

U vaagt hun kinderen weg van deze wereld, neemt hun nageslacht weg uit het mensdom.

Ook al spannen zij samen en beramen zij boze plannen, tegen u beginnen zij niets.

Want u jaagt hen op de vlucht en schiet uw pijlen op hen af.

Heer, toon uw macht, en wij zullen juichen, uw grote daden bezingen!


Psalm 21 is een psalm waar ik vaak overheen lees. Psalm 22 is natuurlijk veel bekender. Waarom heb ik voor deze psalm gekozen om deze blog over te schrijven? Omdat het een psalm is die minder bekend is en ik daardoor nieuwsgierig was wat er allemaal in staat en dit graag met jullie wil delen.


Voor de voorzanger.

Een psalm uit de bundel van David.


Het is een psalm van David. Een psalm die geschreven is met een eigen melodie. Als je de psalmen doorleest staat er vaak op de melodie van. Deze heeft dat niet, dus deze had blijkbaar zijn eigen melodie.

Als ik mijn ogen sluit en deze tekst in mijn hoofd voorbij laat komen kan ik me helemaal voorstellen dan het een melodie is geweest die triomfantelijk was, een melodie die uitschreeuwde God is sterker dan wie dan ook, en Hij is mijn God.


Heer, de koning verheugt zich over uw macht, hij juicht om uw overwinning.

U vervulde zijn hartewens en wees zijn verzoek niet af.

U gaf hem voorspoed en welvaart en zette hem een gouden kroon op het hoofd.

Leven vroeg hij van u en u hebt het hem gegeven, leven tot in lengte van dagen.

U schenkt hem de overwinning, u omgeeft hem met pracht en praal, groot is zijn faam.

U overlaadt hem met weldaden, steeds weer opnieuw, uw aanwezigheid maakt hem gelukkig.

De koning vertrouwt op u, Heer, dankzij u, hoogste God, wankelt hij niet.


De koning in deze psalm weet zich afhankelijk van God. Hij juicht als God de overwinning geeft, en is blij met de macht die Hij heeft. Dit betekend dat de koning deze macht niet heeft, en dat is denk ik wel een goede verdeling. Want de wereld zou een nog grotere chaos worden als leiders de ultieme macht zouden hebben.

Het meest bijzondere vindt ik dat er staat dat de Heer de hartewens van de koning vervulde, een hartewens waar de koning duidelijk om gevraagd heeft. Wat die hartewens precies was staat hier niet bij, maar wat het mij leert is dat als iets een hartewens is dat je God dan mag vragen om deze wens in vervulling te laten gaan.

Daarnaast kreeg de koning voorspoed en welvaart. Blijkbaar was dat dus niet de hartewens van de koning?

Maar wat maakt de koning gelukkig? Niet het hebben van macht, niet het hebben van een lang leven. Maar het zijn in de aanwezigheid van God. Het zijn in de aanwezigheid van God is in de Bijbel de mooiste plek waar je kan zijn. En ook in deze psalm komt dat naar voren.

Heer, u zult uw tegenstanders treffen, hard tegen al uw vijanden optreden.

Wanneer u in woede ontsteekt, verbrandt u hen als hout in een oven. U zult hen in uw boosheid verslinden, vuur zal hen verteren.

U vaagt hun kinderen weg van deze wereld, neemt hun nageslacht weg uit het mensdom.

Ook al spannen zij samen en beramen zij boze plannen, tegen u beginnen zij niets.

Want u jaagt hen op de vlucht en schiet uw pijlen op hen af.


Om te beginnen heb ik bijna medelijden met de tegenstanders van de Heer. Met nadruk op bijna, want als iemand rechtvaardig is, is het de Heer. Maar je wilt Zijn woede overduidelijk niet tegen je hebben. Want hij is als een verterend vuur.

Vuur heeft als mooiste dat het warmte afgeeft, maar het heeft als naarste dat het alles verteerd wat het gevoed wordt. En de Heer heeft een woede en een boosheid waarbij zijn tegenstanders verteerd worden. Dat er niets meer van hun overblijft, zelfs geen nakomelingen.

Nu leven wij in een tijd waarin het hebben van nageslacht minder belangrijk was dan in de tijd van de bijbel. Toen was het een schande als je geen kinderen had die jouw naam voort konden zetten. Er zit trots in het bestaan van jouw naam, van jouw voorouders en nageslacht. En de Heer neemt dat weg. Dat is niet een klein beetje heftig. Dat is heel heftig.

Maar het belangrijkste wat ik hieruit leer is dat tegenstanders van God geen kans maken om te winnen. Hoe wil je ook winnen van de Schepper die alles in Zijn hand houdt?


Heer, toon uw macht, en wij zullen juichen, uw grote daden bezingen!


Zoals we in het vorige stukje gelezen hebben toont de Heer zijn macht niet op een lievige manier. En toch eindigt deze psalm met de woorden: Heer, toon uw macht, en wij zullen juichen, uw grote daden bezingen. Durf jij dit mee te zeggen? Want zie je de hand van de Heer wel als Hij zijn macht toont? En voelt het wel goed als Hij zijn macht toont op een woedende manier? Of is het ook wel zo indrukwekkend dat er niet alleen blijdschap, maar ook een beetje angst is?

Het is in ieder geval zo dat ook als God zijn macht nu niet toont wij zijn grote gedane daden zou moeten bezingen en moeten juichen voor Hem. Hij heeft op de meest machtige manier zijn macht laten zien in Christus. Een eeuwige redding, alle vijanden en tegenstanders die je dan ook maar hebt kunnen je uiteindelijk niets doen. En dat is absoluut dankzegging waard.


Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?