Pasen - Het is Volbracht

Blogs

Pasen - Het is volbracht!


De meeste mensen zijn rond Pasen aan het genieten van de vrije dagen. En dat de lente begonnen is. Narcissen zie je overal bloeien. Het nieuwe leven is begonnen.

Massaal kijken we ook naar The Passion, gaan we naar de Mattheuspassion en zitten we misschien wel extra dagen in de kerk omdat er Stille Week is.


Deze week heeft ook voor mij vooral in het teken van het laatste gestaan. Naar de Stille Week gaan, en meebeleven hoe diep het lijden van Christus is geweest. Daarnaast heb ik een concert op het programma staan, en ga ik absoluut The Passion terugkijken. Om de simpele reden dat sommige dingen nu eenmaal op hetzelfde moment vallen.


Het meest indrukwekkende van het hele bijbelverhaal is voor mij het kleine zinnetje: Het is volbracht.

Wat is er dan volbracht? En waarom is het zo belangrijk dat het volbracht werd?


Johannes 19:28-30

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: Ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: Het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.Het hele leven van Jezus heeft in het teken gestaan van het onderwijzen van zijn discipelen en de mensen die hem volgden. Veel van wat Hij de mensen heeft geleerd begrepen ze op dat moment echt nog niet.

Wat ze wel zeker wisten was dat Hij zoveel bijzonders te vertellen had dat ze zoveel mogelijk van wat Hij vertelde in zich op probeerde te nemen.

Hij probeert ze uit te leggen hoe de Schriften (voor ons het Oude Testament) in vervulling moeten gaan om de mensen te redden. Op dit moment zal ik daar ook niet uitgebreid op ingaan, want dan zou ik een bijbelstudie van meerdere bijbelboeken uit moeten werken. En dat is iets te veel voor een enkele blog.


Lucas 22:39-46

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: Bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en hij zei tegen hen: Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.


Het einde van het leven van Jezus staat vol van de spanning van het naderend einde. Hij heeft het zwaar. Zelfs voor Jezus was het haast niet te dragen. Zijn leven zou eindigen op een vreselijke manier. Dat wist Hij. Hij wist hoe het zou eindigen. En toch zegt Hij ondanks zijn angst en ondanks het feit dat zelfs Hij zegt: Heer mag het alstublieft niet doorgaan. Laat het gebeuren, ik ben het lam.

Wij mogen onze dankbaarheid weer uiten deze dagen. De dankbaarheid dat Hij heeft volbracht wat wij als mensen nooit zouden kunnen volbrengen. Hij heeft ons leven gered. Jezus is gekomen om ons voor altijd te redden.  Hij heeft zijn hele leven gebruikt om ons te leren waarvoor Hij moest komen.

Durf jij de uitdaging aan om dat in Zijn Woorden te lezen? Duik dan in de evangelien, en kom tot dezelfde ontdekking als ik. Dat Hij alles voor ons heeft volbracht.