Jesaja 25

Blog

Jesaja 25


Heer, U bent mijn God.

Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.

Want wonderbaarlijk zijn uw daden, U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

Jesaja 25:1

U bent mijn God

Dit hoofdstuk begint met aanbidding. In veel bijbelvertalingen hebben ze er ook voor gekozen om dit hoofdstuk als een lied weer te geven.

Het lied begint ontzettend krachtig. Heer, U bent! Waar we zo vaak beginnen met het woord ik begint dit lied met Heer. Meteen wordt de focus gelegd op degene om Wie het gaat.


Ik ben die ik ben

Maar het doet ook denken aan wat God over zichzelf zegt. Ik ben die Ik ben. De onveranderlijke, almachtige God. En die God roept Jesaja aan. Jesaja geeft zijn aanbidding richting. Hij richt zijn aanbidding naar de Ik ben.

Het is een krachtige aanmoediging om te beginnen bij het uitzingen/uitroepen van Zijn naam.

God, Heer, Almachtige, Krachtige, Schepper, Koning, Heerser, Jezus, Genadevorst, Vader. En zo zijn er nog vele namen waarmee we onze aanbidding kunnen beginnen.


God claimen

We mogen God ‘claimen’. Wat bedoel ik hiermee?

Als je Zijn volgeling bent dan mag je vol trots zeggen: Hij is mijn God. Want Hij is het die ik volg. Zo vaak zijn we voorzichtig met het uitspreken van deze claim. Maar vormt dat niet een belemmering om God te aanbidden?


Ik zal U hulde bewijzen

Ik zal

Deze zin begint met ik. En het eerste wat mij opviel is dat er staat ik zal. Er staat niet ik doe, ik bewijs. Nee, er staat ik zal. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Ik doe het nu, maar blijf het ook doen. Jesaja doet God hier een belofte. Ik bewijs U hulde, en blijf dat ook doen.

Welke belofte heb jij God gedaan? En heb je die ook gehouden?

Vaak beloven we God hulde te bewijzen op momenten dat aanbidden makkelijk gaat, dat we in een gemeente staan waar we gezamenlijk God groot maken en je even kan vergeten hoe lastig de realiteit van het leven kan zijn. Tegelijk is het moeilijk om deze belofte vol te houden op het moment dat het leven moeilijker wordt.

Waar we gelukkig mee mogen zijn is dat we ook als het leven moeilijk is mogen vertrouwen op God. Dat ook als onze aanbidding gemengd is met tranen, het nog steeds aanbidding is.


Hulde bewijzen

Synoniemen voor hulde zijn: eer, eerbewijs, lof en onderscheiding.

Nu ga ik er even van uit dat we allemaal de termen eer, eerbewijs en lof in een christelijke setting kennen.

Een onderscheiding krijg je als je iets uitzonderlijks hebt gedaan. In het leger heb je onderscheidingen voor moed. In de sport voor prestaties en vrijwilligers krijgen een lintje voor hun onvermoeibare inzet. Als ik naar God kijk verdient Hij absoluut een onderscheiding! Als Hij ons ook maar één seconde los laat zijn we er niet meer. Zijn eeuwig aanwezige geest zorgt altijd voor ons, zelfs als we dat niet willen of beseffen.

Alle hulde aan HEM.


Uw naam loven

God heeft veel namen en titels. Deze worden vaak door elkaar gebruikt. En dat vindt ik persoonlijk prima (het gebeurd al eeuwen, dus waarom zouden we dat nu veranderen niet waar?). Hieronder een aantal namen met een klein beetje uitleg. Want elke naam heeft een kenmerk wat het loven van God extra waarde geeft.

El Shaddai = God Almachtig - Deze naam spreekt van Gods macht over allen. (Gen. 49:24; Ps. 132:2,5)

YHWH = Heer/Ik ben die Ik ben - Deze naam is welke God ons zelf heeft geopenbaard. Het verteld van God blijvende aanwezigheid bij ons. (Deut. 6:4; Dan. 9:14; Ex. 5:14)

YHWH-Rohi = De Heer is mijn herder - Deze naam komt voor in Psalm 23, en het laat ons zien hoe God ons leidt zoals een herder zijn schapen leidt.

YHWH-M’Kaddesh = De Heer die heiligt - Deze naam laat ons weten dat alleen God mensen kan reinigen en heiligen (Lev. 20:8; Ezech. 37:28)


Als je nu Gods naam zou loven, welke zou je dan kiezen? Elke naam en titel heeft betekenis. We mogen God loven naar elk aspect van Zijn wezen. Dit betekend dat we mogen loven in het aspect waar we het meest behoefte aan hebben, vanuit geloof dat Hij ook in die behoefte is. Maar ook het aspect loven waar we ons het meeste bij thuis voelen op dat moment.

Het belangrijkste is dat we Zijn naam loven!


Want….

Jesaja omschrijft vanaf dit stuk wat de oorzaak, het begin, van dit lied is.


Wonderbaarlijk zijn Uw daden.

Verbazingwekkend is het wat God allemaal heeft gedaan. Welke wonderbaarlijke daden God heeft gedaan worden verderop in het hoofdstuk genoemd. Maar de samenvatting van het geheel staat hier eigenlijk al.


U hebt uw beleid sinds mensenheugenis uitgevoerd.

Jesaja verwijst naar Gods beleid. Gods visie, Gods plan. We mogen erop vertrouwen dat God een plan heeft. En dat elke generatie kennis zal maken met Zijn plan. Het is denk ik goed om te leren over wat de vorige generaties mee hebben gemaakt als het gaat om Gods plan. Ook als wij het nu niet meer zo zien, want hoe we naar de geschiedenis kijken veranderd met de kennis van de gevolgen van de keuzes die toen zijn gemaakt, mogen we wel ontdekken hoe zij Gods beleid ervaren hebben.


Trouw en betrouwbaar.

Amen. Laten we samen God aanbidden in trouw en betrouwbaarheid. Omdat Hij trouw en betrouwbaar is!


Samenvatting

Hier nog even een klein overzicht van de oproepjes die ik aan ons gedaan heb in deze blog.

Laat ons aangemoedigd zijn om te beginnen met het uitzingen/uitroepen van Zijn naam.

Vormt onze voorzichtigheid om God te claimen als jouw God een belemmering in aanbidding?

Welke beloften heb je God gedaan? En welke beloften heb je gehouden?

Als je nu Gods naam zou loven, welke zou je dan kiezen?

Wat weet jij van Gods plan vanuit de generaties die ons zijn voorgegaan?

Laten we samen God aanbidden in trouw en betrouwbaarheid!

Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?