Het lege kruis

Blogs

Het lege kruis

Het is Pasen, overal worden paaseieren geschilderd, maken mensen paastakken en worden plannen gemaakt om samen te zijn. 

In de wereld is Pasen een feest van samen zijn, de lente vieren en soms gelukkig ook de opstanding van Jezus.


In de kerken wordt er stilgestaan bij het lijden van Jezus, de kruisiging en het verdriet van de volgelingen van Jezus. Elke dag van de week heeft wel een specifieke naam. Bij elke dag zal ik aangeven wat er in traditie herdacht wordt.


Palmpasen / Palmzondag. 

In deze week ging Jezus met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem om daar het Pesachfeest te vieren. Het was een gewoonte die veel Joden hadden om Pesach bij de tempel te willen vieren. Tijdens deze reis komen ze aan in een dorp waar Jezus twee van zijn discipelen vraagt om een ezelsveulen te halen om als koning op te trekken naar Jeruzalem. Hij wordt dan vergezelt door een menigte mensen die hun mantels en palmtakken op de weg leggen om de weg voor Hem te banen. Daar komt ook de naam van deze dag vandaan.(Lucas 18)

Heilige Maandag. 

Deze dag staat in het teken van de tempelreiniging. In de tempel was een grote markt ontstaan zodat de mensen niet zelf hun offers mee hoefden te nemen vanuit het hele land. Maar dat zorgde ervoor dat de tempel een marktplaats was geworden en niet meer de heilige plaats van God.  (Marcus 11)

Heilige Dinsdag. 

Deze dag worden we eraan herinnerd hoe Jezus de Farizeeën tegen zich in het harnas joeg door hun te ontmaskeren als huichelaars. De Farizeeën probeerden juist Jezus onderuit te halen door strikvragen te stellen met als doel dat ze tegen de menigte die naar Jezus kwamen luisteren konden zeggen: ‘Zie je wel, Hij is helemaal geen profeet. Maar Jezus draait dit om en ontmaskert juist hen.

Op dat moment staan deze Farizeeën al klaar om Jezus te stenigen. Zo boos had Hij hen gemaakt. Maar ze doen het nog niet omdat ze dan tegen de mensenmassa op moeten die Jezus volgen. (Lucas 20)

Heilige Woensdag

De dag waarop door de hogepriesters en schriftgeleerden besloten werd dat Jezus uit de weg geruimd moest worden voordat het Pesachfeest gevierd zou worden. Tegelijk wordt Jezus gezalfd. Een teken van afscheid van dit leven, iets wat Jezus al wel weet, maar Zijn leerlingen nog niet begrepen hebben. (Lucas 22)

Witte Donderdag. 

Dit is de dag dat Jezus de Pesachmaaltijd at met zijn discipelen. En het avondmaal voor het eerst gevierd werd. Wij vieren het zoals deze discipelen het aan ons door hebben gegeven. Dat het brood het symbool is voor het lichaam van Christus en de wijn het symbool is voor het bloed dat Hij heeft gevloeid voor ons. Tijdens deze maaltijd vertrekt Judas eerder, dit doet hij om Jezus uit te leveren aan de hogepriesters en schriftgeleerden die besloten hadden dat Jezus moest sterven. Ook op deze dag gebeurde het dat Petrus zegt dat hij nog nooit van Jezus gehoord heeft en daarmee zijn belofte om altijd aan Jezus’ kant te staan verbreekt. (Lucas 22)

Goede Vrijdag.

Jezus wordt uitgeleverd aan Pilatus. De Romeinse bestuurder van Jeruzalem. Hij is degene die de rechter is en de strafmaat voor de criminelen bepaald. Tijdens het Pesach is het de gewoonte dat iemand gratie kreeg. Pilatus probeert dan ook om Jezus vrij te krijgen, maar het volk kiest voor de vrijlating van Barabbas, een geharde crimineel. Dit resulteert erin dat Jezus aan het kruis sterft. Op het moment dat Hij sterft scheurt het voorhangsel in de tempel, de aarde beeft en graven gaan open. 

Jezus wordt begraven in het graf wat Jozef van Arimatea voor zichzelf had laten maken, maar die hij aan Jezus doneerde. 

(Lucas 23)

Stille Zaterdag. 

De dag waarop het graf verzegeld is en er soldaten voor het graf gesteld worden om ervoor te zorgen dat Jezus zijn volgelingen zijn lichaam niet zouden kunnen stelen. De discipelen zijn bang geworden en sluiten zich op in de huizen in de hoop dat ze niet ook opgepakt zullen worden. (Mattheus 27)

Leeg kruis


En dan zijn we eindelijk bij de zondag uitgekomen.

De dag waarop vrouwen naar het graf gaan om het lichaam van Jezus de laatste eer te bewijzen, want door de kruisiging en het feit dat het al sabbat was waren ze er niet aan toe gekomen om dit te doen. Dit mocht volgens de regels niet op de sabbat gebeuren. Ze zijn met olie en water onderweg om het lichaam te reinigen en in te smeren met olie. Maar als ze bij het graf aankomen is het leeg. Er is een engel die hen verteld dat Jezus niet meer in het graf is, maar leeft. 


Deze blog is bewust geplaatst op zondag. Want we herdenken het lijden van Christus, maar boven alles danken wij Hem voor wat Hij voor ons heeft gedaan. De basis van onze aanbidding is dit moment in de geschiedenis. Het moment dat blijkt dat de dood niet het laatste woord heeft maar dat Jezus het laatste woord heeft. Hij is namelijk het Leven. Hij heeft geleden voor ons zodat wij vrij bij God mogen komen. We hebben Jezus nodig om deze stap te kunnen zetten. 


Op deze zondag klinkt over heel de wereld deze zegengroet: Hij is opgestaan!

Deze zegengroet zegt zoveel over wat wij als christenen geloven. 


Nu heb ik deze blog het lege kruis genoemd. Dit is een hele bewuste keuze. Want op het moment dat we een kruis zien waar een afbeelding van Christus op is worden we herinnert aan Zijn lijden, aan Zijn sterven, aan het donkerste moment.

Maar een leeg kruis herinnert ons eraan dat Christus niet aan het kruis gebleven is. Maar dat zelfs de kruisdood geen blijvende macht over Hem had. Dat Hij is opgestaan en het kruis leeg achter heeft gelaten.


Ik hoop dat je vanaf dit moment elke keer als je een leeg kruis ziet dat je denkt aan deze woorden: Hij is opgestaan!

Wilt u ook voor Pasen, Pinksteren of Kerst een project doen in uw gemeente of organisatie om deze feestdagen nog meer betekenis te geven? Wij helpen u graag!