Handelingen 16

Blog

Handelingen 16

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.

De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Handelingen 16:25

Ik start deze blog met de tekst die ongeveer in het midden van het verhaal zit wat er met Paulus en Silas gebeurde.

Waarom juist deze tekst? Omdat ik tijdens het lezen van dit gedeelte de aanbidding zo van het blad zag springen.


Maar laten we beginnen bij het begin. Namelijk wie zijn Paulus en Silas en waarom zaten ze in de gevangenis.


Paulus

Als je op een bijbelwebsite (of app, maar daar kan ik het aantal niet zien) naar de naam Paulus zoekt dan zijn er 189 Bijbelteksten in de Nieuwe Bijbelvertaling waar zijn naam in voorkomt. Daarmee is wel zeker dat we heel wat te weten kunnen komen over deze man.

De Jood Paulus was een evangelieprediker in de eerste eeuw na Christus. Hij was geboren in de stad Tarsus en hij was naast Jood ook Romeins staatsburger. Over Paulus’ afkomst, zijn ouders en familie, is niet vele bekend. Hij was in ieder geval Jood en kwam net als koning Saul uit de stam Benjamin. Volgens Handelingen 23:16 had hij een zus, die op haar beurt een zoon had.

Net als veel mensen in de tijd van Paulus hadden mensen zowel een Griekse als Hebreeuwse naam. In het Nieuwe Testament wordt Paulus bijna altijd met zijn Griekse naam aangesproken. Deze naam betekend ‘klein’ of ‘gering’. In het begin van het boek Handelingen wordt de apostel Paulus ‘Saulus’ genoemd, naar zijn Hebreeuwse naam Saul, wat ‘de gevraagde, om wie gebeden is’, betekend.

Uit 1 Korinthiërs kunnen we opmaken dat Paulus ongetrouwd was. In Filippenzen schrijft Paulus dat hij een farizeeër is. Hij is student geweest van Gamaliël, een belangrijke leraar voor farizeeërs.


Silas

Over Silas is veel minder bekend. Zijn naam komt 18 keer voor in de bijbel.

De naam Silas is bekend als Griekse naam, maar het is niet duidelijk wat het betekend. Wel weten we dat hij een profeet was (Handelingen 15), en dat hij Paulus vergezeld op een aantal van zijn reizen. Er wordt aangenomen dat hij meegeschreven heeft aan de brief aan de Thessalonicenzen.

In 2 Korinthiërs wordt er vermeld dat Silas voor hen gepreekt heeft, dus hij was ook prediker.


Gevangen

Waar zaten Paulus en Silas nou gevangen? In Filippi. Ze waren daarheen gekomen om te evangeliseren. Er waren mensen tot geloof gekomen en zij kwamen bijeen bij een rivier. Terwijl zij daar naar onderweg waren werden ze achternagezeten door een slavin. Er staat over haar geschreven dat ze doordat ze bezeten was de toekomst kon voorspellen. Nog steeds willen mensen graag weten wat de toekomst in petto heeft, en dat was toen niet anders. Haar eigenaars waren rijk door wat zij kon. Ook nu hebben mensen er soms veel voor over om rijk te worden. De grootste angst van veel mensen is ook om geen geld te hebben of om het geld dat ze hebben kwijt te raken.

Wat gebeurde er nu tussen Paulus, Silas en deze slavin? Ze liep achter Paulus en Silas aan en bleef maar schreeuwen: Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen hoe u gered kan worden. Ze riep de waarheid. Toch draait Paulus zich op een gegeven moment om en beveelt de geest die haar bezeten had haar te verlaten. En in Jezus Christus’ naam moest deze geest gaan. De slavin  was accuut niets meer waard, want ze kon de toekomst niet meer voorspellen. Wat doe je als iemand jouw inkomstenbron zomaar weghaalt? Dan klaag je diegene aan. Dit is ook precies wat er met Paulus en Silas gebeurde. Ze werden voor het gerecht gedaagd, wat toen bij de stadsbestuur was. Omdat de menigte zich tegen Paulus en Silas keerde werd het vonnis erg snel uitgesproken. Ze kregen stokslagen, hun kleding werd gescheurd en daarna werden ze in de gevangenis gegooid. Met de opdracht aan de bewaarder om hen extra zwaar te beveiligen.


Aanbidding

Toch staat er in het eerste vers dat ik in deze blog genoemd heb dat ze baden en zongen. Ze waren niet verslagen door wat er gebeurde. Ze waren niet plotseling hun geloof kwijt. Ze waren niet van plan hun God zomaar op te geven.

Nee ze baden. En het woord wat hier gebruikt wordt (proseuchomai) kan vertaald worden met: Met God connectie hebben daarbij de menselijke wensen in geloof in te ruilen voor Gods wensen. Ze lieten dus niet hun verlanglijstje bij God achter, maar ze baden dat ze willen wat God wil.

Daarnaast zongen ze lofliederen. Liederen die God groot maken. Hun gebed en lofprijs had dus hetzelfde doel en oorsprong.


Vaak heb ik de neiging om mijn zorgen bij God neer te leggen (wat ook absoluut mag), maar te regelmatig laat ik het daarbij. Het is lang geleden dat ik in mijn gebed heb gebeden om God’s wensen te bidden. Mijn aanbidding heeft toch vaak de neiging om gericht te zijn op het moment alleen en niet op de toekomst die God voor ogen heeft.


Hoe anders ziet het leven eruit als je dat wel doet? Dat is voor mij absoluut een vraag. Ik heb namelijk geen idee.

Aankomende maand wil ik dan ook heel bewust mijn stille tijd gaan beginnen met de vraag aan God om mij Zijn wil bekend te maken en deze te bidden.

Wie weet wat er dan gebeurd. Over een maand hoop ik een antwoord te hebben.


Bid jij in je stille tijd met mij mee?

Heer, leer mij Uw wensen en wil te bidden. Uw plan is hoger dan mijn plan.

Dank u dat ik deel mag uitmaken van Uw plan. Laat mij Uw naam grootmaken deze dag.

In Jezus’ naam. Amen.

Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?