De Dappere Harpspeler

Blogs

Bijbelstudie - De Dappere Harpspeler

1 Samuel 16:14-23

De Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan.

Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem: Zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan.

Laat onze heer toch tegen uw dienaren, die bij u in dienst zijn, zeggen dat zij een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. 

Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen, en breng hem bij mij.

Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem.

Saul stuurde boden naar Isaï en zei: Stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe.

Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul.

Zo kwam David bij Saul, en stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief, en David werd zijn wapendrager.

Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen: Laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden.

En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing: het ging beter met hem en de boze geest week van hem.


Geest van de HEERE (vers 14)

Eigenlijk zouden we dit stuk niet vanaf vers 14 moeten lezen, maar vanaf vers 13. Daar staat namelijk de Geest van de HEERE werd vaardig over David. Terwijl vers 14 als eerste verteld dat de Geest van de HEERE van Saul was geweken. 

En zonder de Geest van de HEERE blijkt Saul het moeilijk te hebben. Een boze geest jaagt hem angst aan. En die angst is zo groot dat hij iemand nodig heeft om hem te helpen deze angst te overwinnen. En die persoon is nou degene wie de Geest van de HEERE bij zich draagt. God’s Geest is dus aanwezig. 

  • Durf jij Gods Geest aanwezig te laten zijn in jouw situatie?

Muzikaliteit (vers 16 en 18)

De dienaren van Saul weten blijkbaar dat muziek iemand kan helpen om tot rust te komen. Om angst te laten verdwijnen. Nu is uit onderzoek gebleken dat muziek invloed heeft op hoe iemand zich voelt.  Als je hier meer over wil weten dan raad ik je aan om de colleges van Erik Scherder over wat er in je hersenen gebeurt als je muziek luistert eens te kijken (te vinden op Youtube).  

Een van de dienaren van Saul zegt, ik ken een David en die is een muzikant. Hij speelt harp. Dit is het eerste wat er over David gezegd wordt. Het doel van David’s aanwezigheid wordt als eerste benoemd. Zo groot wat de nood voor de muzikaliteit van David, want zijn harpspel zou kunnen helpen als de angst weer toesloeg.


Dapperheid (vers 18)

Aan alle mannen die dit lezen. Zou jij beschreven willen worden als dappere held? 

En aan alle vrouwen. Wie is jouw dappere held?

Als een man die moedig is. Die blijft staan waar anderen vluchten. Een man die er is als iemand hem nodig heeft. Blijkbaar waren de angstaanvallen van Saul heftig. En was naast muzikaliteit ook dapperheid nodig om Saul te kunnen helpen.

Hierbij ook alvast een kleine spoiler, Remco gaat binnenkort een blog schrijven over dit onderwerp. 

  • Durf jij te blijven staan waar anderen vluchten?
Leeg kruis

Strijdbaar (vers 18)

Naast dapper wordt er ook genoemd dat David een strijdbaar man was. Waarom juist dit weetje over David belangrijk was weet ik niet. Want dapperheid kan ik me indenken als het gaat om te blijven staan waar anderen vluchten als iemand minder aanspreekbaar is. Maar strijdbaar. Is het de bedoeling dat David mee gaat als Saul oorlog gaat voeren? 

In ieder geval is voor mij zeker dat ze op zoek waren naar iemand die overal waar Saul was kon zijn. 


Kundig (vers 18)

Hoe fijn is het om met iemand te spreken die weet waar hij/zij het over heeft. Mensen die kundig zijn hebben hun uren gemaakt om iets onder de knie te krijgen. Zij zijn de mensen die je kunnen vertellen waar de moeilijkheden ontstaan als je aan iets nieuws gaat beginnen. Deze mensen zijn super waardevol. En blijkbaar stond David bekend als een kundig persoon. Hij wist waar hij het over had, hij hoefde niet te twijfelen. Hoe mooi is dat.

  • Waar ben jij kundig in? En durf je dat in Gods handen te leggen om er iets mee te doen?


Knap uiterlijk (vers 18)

Het uiterlijk van David wordt op meerdere plekken in de Bijbel benoemd. Hij moet wel een knappe man zijn geweest, want dat is wat er overal over hem genoemd wordt.

Waarvoor is zijn uiterlijk belangrijk. Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Maar omdat het meerdere keren genoemd wordt is het blijkbaar iets belangrijks. Nu is er natuurlijk de beautynorm die we overal horen, maar wat maakt iemand nou echt aantrekkelijk om naar te kijken? 


De HEERE is met hem (vers 18)

Voor mij is het laatst genoemde kenmerk het belangrijkste kenmerk. De HEERE is met hem. Waar hij ook gaat de HEER gaat met hem mee. Heel soms kom je iemand tegen waarbij je voelt dat de HEER aanwezig is. Dit soort momenten helpen mij in ieder geval om God te verwachten in het hier en nu. Voor mij zou het een hele grote eer zijn als mensen over mij zeggen. De HEER is met haar. 

  • Ben jij wel eens iemand tegen gekomen waarbij je voelt dat de HEER aanwezig is? En wat voor gevolgen had dat?


Verademing (vers 23)

Het was voor Saul een verademing als de boze geest vertrok. En wat was daar voor nodig. De muziek van een dappere harpspeler. Heb je je ooit beseft dat David hier ten strijde trok. Elke keer opnieuw. Want hij streed voor Sauls rust. Hij deed dat vanuit zijn muzikale gave. En in mijn voorstellingsvermogen zie ik dan helemaal voor me hoe Saul volledig vast zat in zijn angst. Dat er een dienaar door het paleis rende om David op te halen. Die dan in volledige rust met zijn harp op een plek in de kamer ging zitten om de door God ingegeven muziek te spelen. Waardoor Saul de rust weer kon vinden en nog belangrijker dat de boze geest zijn macht op dat moment moest loslaten.

Deze verademing herken ik erg goed. Het moment dat je van angst de overstap kan maken naar rust is het beste gevoel van de wereld. Laten we daarom ook Gods muziek een plekje laten hebben in het verlichten van onze moeilijkheden. 

Mij beter leren kennen? 

Kijk dan snel verder op de website

Bellen of mailen mag natuurlijk ook!