Dankbaarheid en Aanbidding

Blogs

Dankbaarheid en Aanbidding


Als we het hebben over aanbidding, dan hoor je vaak de zin in Gods aanwezigheid komen. Nu is het absoluut zo dat God overal is. Alleen is dat geen gegeven dat Hij ook overal erkend wordt en de ruimte krijgt om Zijn werk te doen. Wij als mensen hebben de ruimte gekregen om de keuze te maken zonder Hem ons leven te leiden.


Dankbaarheid

We hebben het als mensen nodig als we God willen aanbidden om te erkennen dat Hij aanwezig is, en Hem heel bewust de ruimte geven om in ons leven aan het werk te gaan.


Het startpunt van aanbidding is hiermee dankbaarheid. Waarom stel ik dit? Omdat als je God dankbaar bent voor alles wat Hij voor jou heeft gedaan, dat je Hem dan makkelijker de ruimte geeft om in jouw leven aan het werk te gaan.


Openbaring 5:12

Met luide stem riepen ze: `Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.


Voordat je doorleest heb ik een opdracht voor je.

Waar ben jij dankbaar voor?

Heb je al tijd genomen om God hiervoor te bedanken?

Schrijf een dank-U-wel-brief aan God.


Offers

Als we de offers van het Oude Testament meenemen in hoe we naar aanbidding kijken valt daar twee dingen aan op.

Offeren was iets wat niet alleen uit een hart voor God gedaan werd, maar ook uit gehoorzaamheid. Ook als we kijken naar aanbidding mogen we ook uit gehoorzaamheid aanbidden. Persoonlijk vind ik dit een prettig idee, want op de momenten dat ik niet lekker in mijn vel zit vind ik het moeilijk om te aanbidden vanuit enthousiasme voor God. Dan is het eerder uit gehoorzaamheid. Daarmee geef ik mijzelf ook te vrijheid om boven mijn gevoel uit te stijgen en het goede te kiezen. Namelijk God aanbidden.

Bijna alle offers uit het Oude Testament hebben een element van dankbaarheid. Ze spreken niet alleen over gehoorzaamheid, maar juist over de dankbaarheid van het door God gekregen leven en dat ze op deze manier in Zijn nabijheid konden komen.

Veel mensen tonen dankbaarheid wanneer ze zich dankbaar voelen, maar het principe van offeren maakt dit breder. We mogen het tonen van dankbaarheid ook gaan zien als een vrijwillige daad die we onszelf opleggen om onze dank aan de Heer te tonen, ook al voelen we ons misschien niet dankbaar.


Leviticus 7:11-12

Dit zijn de voorschriften voor het vredeoffer dat aan de Heer wordt aangeboden: Wie het offer als dankbetuiging aanbiedt, offert bij het offerdier dikke ongedesemde broden, met olijfolie bereid, dunne ongedesemde broden, met olijfolie bestreken, en dikke broden van fijne tarwebloem, doordrenkt met olijfolie.

Ondankbaarheid

Het hebben van een ondankbaar hart heeft dan ook gevolgen voor onze relatie met Hem.

We vergeten zo makkelijk wat God allemaal voor ons heeft gedaan. We vergeten hoeveel liefde, genade en goedheid Hij ons elke dag opnieuw geeft.


2 Timotheus 3:2

De mensen zullen egoistisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag hebben voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.


Ook hier een kleine opdracht.

Zijn er ondankbaarheden in jouw leven die je tegenhouden om echt contact te maken met God?

Daarom is het denk ik goed om deze ondankbaarheid als een zonde aan God te belijden.

Ik raad aan om hier de tijd voor te nemen.


Ware aanbiding

Dankbaarheid is een belangrijke stap als we ware aanbidders willen worden.

In feite zou dankbaarheid onze levensstijl moeten worden. We zouden onszelf er elke dag aan moeten herinneren om dankbaar te zijn.

Hieronder valt ook de tekst van Paulus dat we onder alle omstandigheden moeten danken. Iedereen die een ware aanbidder wil zijn, of op zoek is naar wat God van hem/haar wil zou goed moeten kijken naar dankbaarheid in zijn/haar leven.

Is het makkelijk? Absoluut niet. Maar als je leert om dagelijks te danken voor die dag, dan wordt dit een gewoonte die je ook meeneemt op de momenten dat het moeilijk is.


1 Thessalonicenzen 5:18

…, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die een bent  met Christus Jezus, verlangt.Dit onderwerp is onderdeel van de workshops over aanbidding. Meer weten? Klik dan op de knop hieronder!