Courageous

Blogs

Courageous

Door: Remco Prins


Zoals sommigen van jullie weten ben ik ruim een jaar geleden vader geworden. Ik heb dit een tijd voor me uit geschoven omdat ik door het vroeg overlijden van mijn eigen vader, niet goed voor me kon zien hoe ik als vader moet zijn. Ik heb altijd dat ideale beeld dat je kind je als een soort superheld moet zien. “papa kan altijd alles maken, papa is heel sterk, mijn papa is de beste”. Maar wat betekend het om vader te zijn? Wat zijn de plichten die er bij horen? Deze vragen bleven altijd in mijn hoofd spelen, ook toen we het wel aandurfde om te proberen een kind te krijgen.


Na de geboorte van Jonathan heb ik geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is want wat ben ik toch verliefd op die kleine jongen. Maar de vragen bleven verder wel aanwezig. Sterker nog ik begon me ook af te vragen wat onze taak is als man. Onze taak in de wereld maar zeker ook in ons gezin. Dus wat word er van mijn verwacht als vader, als echtgenoot en als man in deze wereld?


Ik ben zelf niet iemand die makkelijk in de bijbel duikt ondanks dat ik weet dat daar antwoorden staan op veel vragen waar ik mee rond loop. Ik liep tegen een film aan welke ik al heel lang in de kast had staan. Op een ouderwets DVD’tje. De film heet “Courageous”. moedig. In deze film werd er gesproken over de rol van de man in huis. De rol van een vader voor zijn kinderen en voor de kinderen die geen vader hebben. Hierin kwam de volgende tekst naar voren en die wil ik met jullie delen:


Efeze 5:25-27

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.


Dit is een duidelijk verhaal lijkt me. We zijn aan God verschuldigd onze vrouw en daarmee ook ons gezin lief te hebben en voor hen te zorgen. De film ging verder. Zal verder niet te veel over de film zelf uitweiden. Wel is het een aanrader om zelf eens te kijken.

Zo kwamen ook de opdrachten vanuit de bijbel naar voren. Ik ben er van overtuigd dat deze opdrachten voor ons allemaal gelden:


 1. Hou van je gezin en bescherm ze. Dien je gezin en onderwijs hen uit het woord van God.  (Efeze 6:4)
 2. Wees je vrouw trouw, hou van haar, eer haar en geef je leven voor haar zoals Christus dat deed. (Efeze 5:25-27)
 3. Zegen je kinderen en leer hen om God lief te hebben met heel hun hart, hun ziel en al hun kracht. (Deutronomium 6:5-7)
 4. Leer je kinderen respect te hebben voor de autoriteiten en verantwoordelijk te leven. (Spreuken 29:17)
 5. Weersta het kwaad, streef het recht na en heb genade lief. (Micha 6:8)
 6. Bid voor anderen en behandel hen met vriendelijkheid, respect en medeleven. (Jakobus 5:16 en Efeze 4:32)
 7. Werk hard om je gezin te kunnen geven wat ze nodig hebben. (1Timotheus 5:8)
 8. Vergeef hen die jou onrecht hebben aangedaan en verzoen je met hen die jij onrecht hebt aangedaan. (Matheus 6:12)
 9. Leer van je fouten. Heb berouw van je zonden en wandel met integriteit als man Gods. (Spreuken 28:13)
 10. Dien God, wees trouw aan Zijn kerk. Gehoorzaam Zijn Woord en doe wat God je vraagt. (Lukas 11:28)
 11. Ga moedig aan het werk in de kracht van God voor zijn glorie. (1 Kronieken 28:20 en Filippenzen 2:13)


Want wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen!

(Jozua 24:15)

Leeg kruis

Ik heb hier een takenlijst gevonden wat God van mij verwacht als echtgenoot, als vader en als man. Deze takenlijst is voor ons allemaal. God vraagt van ons om een sterke en moedige man te zijn. Een man die koste wat het kost voor zijn gezin zorgt en hen over Gods woord en Zijn liefde onderwijst. God vraagt van ons om moedig te zijn in deze wereld. Te staan voor ons geloof en niet te hechten aan wat anderen van ons vinden. Wij zijn niet zwak of watjes omdat we voor ons gezin zorgen. Wij zijn niet zwak of watjes omdat we in God geloven. Dat is juist wat ons mannen maakt. Mannen Gods met onze eigen opdracht! 


1 Kronieken 28:20:

Vervolgens zei David tegen zijn zoon Salomo: Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heer God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heer zult voltooid hebben.


Naast films helpt muziek me ook altijd om dingen te leren en mijn hart te openen. Dit lied is de titelsong van de film. Bij mij heeft hij een aantal dagen op repeat gestaan.

Ik heb de tekst van het lied vertaald om het voor iedereen begrijpbaar te maken. Luister het lied zelf ook eens.

Het lied is van Casting Crowns en heet “Courageous”.


Courageous 


Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

Wij zijn gemaakt om de weg te wijzen

Wij zouden de generatie kunnen zijn

Die eindelijk de kettingen verbreekt


Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

Wij zijn gemaakt om moedig te zijn


Wij waren strijders in de frontlinie

Stonden daar zonder angst

Maar nu zijn we toeschouwers aan de zijlijn

Terwijl onze families bij ons wegglippen


Waar ben je, moedige man?

Je bent gemaakt voor een groter doel

Laat het kloppen van onze hart uitroepen:

Wij zullen de HEER dienen. 


Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

En het gevecht weer aan te gaan

Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

En dat begint met ons vanavond!


De enige manier waardoor wij stand houden

Is op onze knieën en opgeheven handen

Maak ons moedig

HEER, maak ons moedig


Dit is ons besluit

Ons antwoord op de oproep

Wij zullen onze vrouw en kinderen liefhebben

En weigeren ze ooit te laten vallen


We zullen de passie opnieuw aanwakkeren

Welke we diep weggestopt hebben

Moge de toeschouwers weer strijders worden

Laat de mannen Gods opstaan!


Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

En het gevecht weer aan te gaan

Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

En dat begint met ons vanavond!


De enige manier waardoor wij stand houden

Is op onze knieën en opgeheven handen

Maak ons moedig

HEER, maak ons moedig


Zoek gerechtigheid

Omarm genade

Wandel nederig met jouw God


Zoek gerechtigheid

Omarm genade

Wandel nederig met jouw God


In het gevecht van de geest

Zal ik opstaan

In het gevecht van het hart

En het gevecht van de handen. 


In het gevecht van de geest

Zal ik opstaan

In het gevecht van het hart

En het gevecht van de handen. 


Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

En het gevecht weer aan te gaan

Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

En dat begint met ons vanavond!


De enige manier waardoor wij stand houden

Is op onze knieën en opgeheven handen

Maak ons moedig

HEER, maak ons moedig


Wij zijn gemaakt om moedig te zijn

HEER, maak ons moedig!Mannen! Ga met deze opdracht aan het werk. Het zal niet altijd even goed gaan. Er zullen altijd makkelijkere wegen zijn. Toch zijn we het aan God verschuldigd dit te proberen zo goed als dat in ons vermogen ligt. En dit mogen we doen met de zegen van onze HEER:


Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,

Die Zijn wegen gaat.

Want u zult eten van de inspanning van uw handen;

Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.


Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok

Binnen in uw huis,

Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen

Rondom uw tafel.

zie, zo zal zeker de man gezegend worden

Die de HEERE vreest.


De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;

U zult het goede van Jeruzalem zien,

Al de dagen van uw leven.

U zult de kinderen van uw kinderen zien.

Vrede over Israël!

(Psalm 128)

Mij beter leren kennen? 

Kijk dan snel verder op de website

Bellen of mailen mag natuurlijk ook!