Bijna mijn lijstje af...

Blogs

Bijna mijn lijstje af

Tijdens mijn werkzaamheden heb ik het vaak te druk om echt uitgebreid de tijd te nemen om te bidden. Wat best pijnlijk is om toe te geven, want mijn werk heeft alles met God te maken. Elke dag staat mijn to-do-lijst vol met alles wat er praktisch nog gedaan moet worden. En de momenten dat ik in de auto ben van a naar b ben ik vaak in gebed voor wat ik ga doen op de locatie waar ik naar onderweg ben.

Gebed is te vaak een puntje op mijn to-do-lijst geworden. En ik wil met jullie delen wat ik zelf afgelopen week geleerd heb over dit punt. Betekend dit dat ik al helemaal uit mijn praktische doorgaan mentaliteit ben. Nee, maar ik zou het fijn vinden als we samen op kunnen trekken. Want als ik al te vaak gebed als moet ook nog benader, dan is de kans best groot dat jij hetzelfde doet.


Voorrecht

Als je het Oude Testament leest kom je erachter dat mensen niet zomaar bij God mochten komen. Zij moesten daarvoor offers brengen en een tussenpersoon (priester) gebruiken. Je hoort wel van gebeden rechtstreeks aan God, maar zij hadden niet de zekerheid dat hun gebed goed bij Hem aankwam. Er was een scheiding tussen de aarde en de hemel. Wij hebben als volgelingen van Jezus het voorrecht gekregen dat we bij God mogen komen. Laat dit even inzinken. Dat wij rechtstreeks tot God kunnen bidden is een voorrecht. Besef je dit voordat je bid?


Gebed

Natuurlijk willen we niet dat het zo is dat we vergeten zijn wat gebed inhoudt. En vaak genoeg betrap ik mezelf erop dat ik denk, maar ik bidt tussendoor in de dag wel. Maar onze daden laten zien hoe we zijn als we in de stilte op onze kamer in gebed zijn. Daarvoor moeten we wel kiezen om tijd apart te zetten voor God. Ons innerlijke geloofsbeleving zal vroeg of laat naar buiten schijnen. Ik geloof dat er kracht zit in gebed, en ook kracht zit in het persoonlijke stille gebed. 


Mattheus 6:6

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.


Jezus verteld hier hoe we kunnen bidden in het verborgene. En als jij een beetje op mij lijkt heb je dit geprobeerd.

Maar vaak kan ik mijn mond houden, mijn muziek uitzetten, zelfs de kat even buitensluiten zodat het stil is om mij heen. Maar die stilte bereikt vaak mijn gedachten niet. De radartjes van binnen hebben blijkbaar meer nodig dan stilte om mij heen om stil te worden. 


Focus

Het is belangrijk om je te beseffen dat waar je je op focust dat daar je gedachten ook heen gaan. Dit betekend ook dat juist in het gebed het belangrijk is om te focussen. Vaak wordt er gezegd dat we onze gedachten niet moeten laten dwalen in gebed. Maar daarvoor heb je wel een focus voor je gedachten nodig. 

Een manier om je te focussen is door weer te zien hoe groot en machtig God is en weer te beseffen waarom je Hem aanbidt, Wie Hij is, en wat Hij voor jou gedaan heeft.

Leeg kruis


Wie is God

Boven deze blog staat nu bijna mijn lijstje af… maar eerst stond daar heilige stilte. Want wat ik geleerd heb is dat ik weer moet stil gaan staan bij de Persoon die God is. Tot Wie ik bidt.

Hieronder heb ik een aantal verzen gezet om je op weg te helpen om weer te beseffen wie God is. En ik heb me vooral gefocust op wat Hij over zichzelf zegt. 


Ik ben God, de Ontzagwekkende (Genesis 17:1)

Ik ben de God van je vader Abraham (Genesis 26:24)

Ik ben de God van Betel (Genesis 31:13)

Ik ben God, de God van je vader (Genesis 46:3)

Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob (Exodus 3:6)

Ik ben de Heer (Exodus 6:2, 8)

Ik, de Heer, ben het die jullie geneest (Exodus 15:26)

Ik ben een genadig God (Exodus 22:26)

Ik, de Heer, jullie God, ben heilig (Leviticus 19:2)

De Heer, de God van de hemelse machten (1 Koningen 19:10, 14)

Ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder (Jesaja 43:3)

De Heer, je bevrijder (Jesaja 44:24)

Ik ben de Heer, de God van al wat leeft (Jeremia 32:27)

De Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft (Jona 1:9)

Ik ben de alfa en de omega, zegt God, de Heer, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige (Openbaring 1:8)


Deze grote, almachtige, heilige, geweldige, reddende God mogen wij aanbidden. En terwijl ik deze gedeeltes lees wil ik niets anders dan God in Zijn grootheid aanbidden. Om elk gedeelte van Zijn Wezen te aanbidden. Het is even niet belangrijk dat er nog punten op mijn lijstje staan die nog af moeten. Deze tijd is Zijn tijd.


Tips

  • Bedenk dat jij bevoorrecht bent voordat je gaat bidden
  • Neem tijd om te beseffen tot Wie je bidt
  • Luister eerst een favoriet lied als dit je helpt om te focussen
  • Wees niet gefrustreerd als het niet in 1x lukt. Iets aan/afleren kost tijd.

Gebed en aanbidding hebben alles met elkaar te maken. Hier heeft Love to Testify trainingen en sprekers voor.

Neem dus snel contact op.