Bid, Eer, Klaag, Vraag, Doe Boete

Blog

Bid, Eer, Klaag, Vraag, Doe Boete


Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.Bidden is een bijzondere manier van spreken tot God. Wie bidt, kan God eren, Hem danken of Hem om een gunst vragen, maar ook klagen of boete doen.

Laten we dit meenemen naar het Onze Vader. Hoe veranderd dit gebed als je de volgende manieren van bidden toepast: Eren, danken, vragen, klagen en boete doen.


Elke manier van bidden legt de nadruk op een ander gedeelte van het gebed. Maakt dit het gebed minder waard? Voor mij maakt het dit gebed daarom meer waard.


Eren

Wat is eren? Eren is het brengen van lof. Nu klinkt dat misschien wat cryptisch. Je verteld aan iemand hoe belangrijk hij/zij voor jou is. En dat waar zijn/haar reputatie aan gekoppeld zit dat je dat ontzettend belangrijk vindt.

Onze Vader

De eerste twee woorden van dit gebed brengen al eer. Want je verteld God wie Hij voor ons is. Onze Vader. Of persoonlijker: Mijn Vader. Je plaats Hem daarmee boven jezelf. Je erkent hiermee dat Hij degene is die jou het leven heeft gegeven.

Laat Uw naam geheiligd worden

Het gaat niet om mij. Het gaat om Hem. Zijn reputatie, daar gaat het om. Zijn naam moet geheiligd worden. Zijn naam moet op een respectvolle manier uitgesproken worden. Zijn naam die alles zegt over wie Hij is!

Laat Uw koninkrijk komen

Wij als mensen zijn onderdanig aan het koninkrijk van God. Zijn koninkrijk is het mooiste en grootste wat er gaat komen. Zijn plannen met de wereld is het beste plan dat er bestaat.

Uw wil gedaan worden

Eren betekend dat wat jij belangrijk vindt minder belangrijk is dan de wil van diegene die je eert.

Praktisch: Op welke manier mag jij je bewust worden dat je God nog meer kan eren?


Vragen

Wat is vragen? Vragen is aan de ander duidelijk maken wat jij belangrijk vindt en dat je om te krijgen wat je belangrijk vindt je afhankelijk bent van de ander.

Geef ons vandaag het brood

Er zijn een aantal basisbehoeften die mensen hebben. Een daarvan is voedsel. We weten ons van God afhankelijk voor het krijgen van voeding. Waarom wordt er over brood gesproken?. Omdat brood door de tijden heen altijd een basisvoeding is geweest.

Vergeef ons onze schulden

We kunnen zelf kiezen wat we doen, maar de minder goede keuzes hebben negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen we niet zelf wegdoen. Maar kunnen we wel om vergeving vragen.

En breng ons niet in beproeving.

Wie heeft wel eens ervaren dat God een beproeving op jouw pad zette? En baalde je ervan? We mogen vragen of we deze beproevingen niet tegen gaan komen. Betekend dit dat het ook nooit gebeurd? Nee, maar ik denk dat het maar goed is dat we niet weten wat God allemaal niet onze kant op heeft laten gaan.

Red ons

Onze eeuwige redding hebben we niet zelf in de hand. Jezus is hiervoor verantwoordelijk. We mogen Hem danken voor onze redding. Maar dat betekend niet dat we nooit gered moeten worden. Ook in het hier en nu hebben we soms redding nodig. Ook hier mogen we om vragen.

Praktisch: Wat heb jij het meeste nodig? Heb je God daar al om gevraagd.

Klagen

Wat is klagen? Klagen heeft voor veel mensen de betekenis van ontevreden zijn.  Klagen kan ook betekenen dat je weet wat je nodig hebt, maar dat niet krijgt. En iemand daaraan herinnert.

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben

Stel je voor dat je niet hebt wat je nodig hebt? En dan bedoel ik niet wat je graag had willen hebben, maar niet echt nodig hebt. Maar wat je echt nodig hebt. Een dak boven je hoofd, eten of veiligheid. Dan mag je bij God klagen, omdat je echt nood hebt.

Red ons uit de greep van het kwaad.

Elke dag het gevecht aan moeten is slopend. En ook al krijg je elke dag kracht om de dag door te komen. Kan de moedeloosheid overnemen. Klaag dan! Want jouw klacht wordt gehoord. Jouw moeheid wordt gehoord. We klagen misschien niet zo snel vanuit eerbied van wie God is. En toch mogen we klagen. We zijn namelijk Zijn kinderen, Zijn volk.

Praktisch: Geef jezelf het recht om te klagen als het leven te overweldigend is. Je hebt de vrijheid om God te vertellen dat je niet meer kan, dat je geen idee hebt hoe dit opgelost moet worden. Dat jij er klaar mee bent. En God zal luisteren.


Boete doen

Wat is boete doen? Boete heeft twee betekenissen: een wegens overtreding opgelegde geldstraf en een straf ondergaan voor de zonden. Maar boeten heeft ook een positieve betekenis. Namelijk: herstellen en repareren.

Vergeef ons onze schulden

Boete doen betekend in dit geval dat je de nadruk legt op het feit dat je schulden hebt. Je hebt schulden en wilt herstel voor wat het kapot heeft gemaakt.

Red ons uit de greep van het kwaad

Het bewust zijn dat het kwaad grip op je heeft. Het toegeven dat je het niet voor elkaar hebt is boete doen. Dat je Gods redding hiervoor nodig hebt is daarvan een logisch gevolg.

Praktisch: durf ook specifiek te zijn wat je schulden zijn of op welke manier het kwaad invloed op je heeft.


Kleine laatste opmerking. We zijn als mensen heel erg geneigd om God ergens om te bidden (in welke vorm dan ook), maar dan ook alvast voor Hem bedacht te hebben hoe Hij het voor ons op moet lossen. Dit is natuurlijk niet zoals het werkt. God heeft het recht om nee te zeggen, of om het op een volledig andere manier op te lossen. Als je bidt vraag dan ook of God je wil laten zien wat Hij doet. Zodat je al meer ziet hoeveel jouw leven in Zijn hand is.


Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?