Wat hebben wij gedaan

Wat hebben wij gedaan?

 

 

14 april 2017

 

“Het is Goede Vrijdag.

Een goede dag om in stilte stil te staan bij wat wij als mensheid Jezus hebben aangedaan. “

 

Ik weet niet meer waar ik deze quote gehoord heb, of misschien gelezen. Maar ook vandaag hoor ik deze zin weer. Sta stil bij wat wij hebben gedaan. De verleiding is zo groot om te zeggen: Ik heb Jezus niet naar het kruis verwenst. Dat hebben die mensen op dat plein gedaan zo’n 2000 jaar geleden. En ook ik heb mezelf er wel eens op betrapt dat ik dacht als ik daar was geweest zou ik echt nooit geroepen hebben dat Barabbas vrijgelaten moest worden en Jezus niet. Dan zou ik nooit meegeroepen hebben kruisig Hem.

 

 

Heb je het programma Het Instituut wel eens gekeken? En heb je ook die aflevering gezien dat mensen iets grappigs over zichzelf moesten vertellen, maar het publiek de opdracht had gekregen om vooral niet te lachen. Wat gebeurde er toen? Braaf gingen mensen niet lachen. Ze lieten de leiders bepalen wat ze gingen doen. Hoe ze zich erover voelden was daarbij niet bepalend over hoe ze zich gedroegen. En als het al zo makkelijk is nu, dan was dat toen niet anders.

 

Door op de foto te klikken kom je bij de aflevering uit, het experiment wat ik bedoel begint bij 21 minuten.

Klik op de foto om de aflevering te zien.

Daardoor durf ik de conclusie te trekken dat als wij op het plein waren geweest waar de vraag door Pilatus gesteld werd wat hij met Jezus moest doen. Dat wij waarschijnlijk niet waren weggelopen, heel misschien waren we stil gebleven. Maar ik verwacht dat wij mee hadden geroepen kruisig Hem. En ik schaam me al bij het idee. Want hoe laag kan je zinken om een onschuldige te veroordelen.

 

Maar toch moet ook ik tegen Jezus zeggen. Ondanks mijn falen tegenover U ben ik dankbaar wat U voor mij hebt gedaan.

 

Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft niet gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen. Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: Weg met hem! Laat Barabbas vrij! Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: Kruisig hem, kruisig hem! Voor de derde maal zei hij tegen hen: Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.

Lucas 23:13-25

 

Foto van een schilderij in de Dom in Utrecht

 

Copyright @ All Rights Reserved