Kerk is thuis

28 Oktober 2017

 

De laatste tijd heb ik veel gesprekken gehad met mensen die lid zijn van een kerk of lid zijn geweest van een kerk. En de verhalen die ze mij vertellen lijken veel op elkaar. Deze verhalen kwamen van mensen van allerlei leeftijden.

 

Iedereen had het erover dat ze zich niet thuis voelen in de kerk. Dat de kerk voelt als een plek waar ze op bezoek zijn, en waar ze aanwezig mogen zijn. Een plek waar ze weten dat ze thuishoren, maar niet het gevoel hebben gehoord te worden.

 

Het grootste probleem waar ze het over hebben, en wat mij persoonlijk ook al jaren opvalt. Is dat in veel gemeenten het wel duidelijk is dat mensen zich niet thuis voelen. Maar dat het niet bij de bron aangepakt lijkt te worden. Het lijkt eerder dat als bijvoorbeeld jongeren aangeven zich niet thuis te voelen in de erediensten er een aantal jongerendiensten ingepland worden. Of dat ouderen zich nutteloos beginnen te voelen en er dan een extra knutselclubje wordt opgericht.

 

Om het even over jongeren te hebben. Als je vraagt of de erediensten helemaal anders moeten. Dan zeggen ze nee. En als er gevraagd wordt of er meer jongerendiensten moeten komen zullen ze soms ja zeggen. Maar wat het meest geantwoord wordt op de vraag wat moet er anders aan de erediensten: Dat wij als jongeren ook een plek krijgen in de eredienst. Ze vragen dus niet iets voor hun apart, ze vragen om deel uit te mogen maken van het geheel.

 

Weet ik het antwoord op hoe het anders moet? Nee, maar ik denk wel dat we met zijn allen niet de weg van de minste weerstand moeten blijven bewandelen. Niet meer de weg van zoethoudertjes moeten aanvaarden. Maar moeten kijken waar het echt mis gaat. En daar wat aan doen.

 

Wat ik wel geloof is dat de kerk een plek zou moeten zijn waar mensen tot ontwikkeling mogen komen. Waar hun talenten de ruimte krijgen. Waar als het leven zwaar is ze opgevangen worden. Een kerk waar God centraal staat en niet de activiteiten. Een kerk waar als iemand zegt dat ze zich niet thuisvoelen er niet een activiteit verzonnen wordt, maar er nagedacht wordt waardoor iemand zich niet thuisvoeld en daar iets mee gedaan wordt.

Kerk = Thuis?

 

Copyright @ All Rights Reserved