Ik ben hier

Ik ben hier

 

2 Juni 2017

 

Wij horen als het goed is regelmatig dat God ons roept. En dat het aan ons is om daarop te reageren. De vraag die ik vandaag wil stellen is: Hoe antwoord jij Hem?

 

Ik ben hier

Als iemand je roept dan kan je antwoorden met ja, maar ook met ik ben hier. Waarbij je aangeeft dat jouw locatie is op de plek waar je stem vandaan komt. Maar als je zegt ik ben hier, dan betekend dat vooral dat de ander jou weet te vinden, maar niet dat jij in actie zal komen om de ander tegemoet te komen. Het enige wat je echt doet is melden dat je aanwezig bent.

Hier ben ik

Hier ben ik heeft precies dezelfde woorden als ik ben hier. Maar er is één groot verschil. Hier ben ik gebruik je vooral als je onderweg ben geweest naar iemand toe, en als diegene dan jouw naam roept dat je dan ongeveer door de deur komt stappen en zegt, hier ben ik.

 

De jonge Samuel diende de Heer. Hij hielp Eli bij het werk. In die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer. De Heer liet ook zelden iets in dromen zien. Op een keer lag Eli in zijn kamer te slapen. Zijn ogen waren zó slecht geworden, dat hij niet meer kon zien. Ook Samuel lag te slapen. De lamp van God, in de tent van de Heer waar de kist van het verbond stond, was nog niet uitgegaan. Toen riep de Heer Samuel. Samuel zei: "Hier ben ik." Daarna liep hij snel naar Eli en zei: "Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?" Maar Eli zei: "Ik heb je niet geroepen. Ga maar weer naar bed." De Heer riep Samuel opnieuw. Samuel stond weer op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?" Maar Eli zei: "Ik heb je niet geroepen, jongen. Ga maar weer naar bed." Samuel kende de Heer nog niet. De Heer had nog nooit tegen hem gesproken. En de Heer riep Samuel nóg een keer, voor de derde keer. Hij stond weer op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?" Toen begreep Eli dat de Heer de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel: "Ga weer naar bed. En als Hij je roept, moet je zeggen: Spreek Heer, ik luister." Samuel ging weer naar bed. Toen kwam de Heer, bleef daar staan en riep net als de vorige keren: "Samuel! Samuel!" Samuel antwoordde: "Spreek, want ik luister." (1 Samuel 3:1-10)

 

Zoals we lezen zoals Samuel doet. Hij staat op en loopt naar Eli toe om voor hem klaar te staan. Samuel komt in actie als hij geroepen wordt. Natuurlijk denkt hij in eerste instantie dat Eli hem roept omdat Eli niet zoveel meer kan. Maar ook dan had hij vanuit zijn eigen kamer kunnen roepen. Ik ben hier, en dan afwachten tot Eli zou roepen wat hij wilde hebben. Maar dat doet hij niet.

 

En nu

Op het moment dat God je roept heb je een keus te maken. Namelijk blijven zitten waar je zit en Hem vertellen waar je bent. Of opstaan en naar Hem toegaan.

Welke keus maak jij?

 

 

Copyright @ All Rights Reserved