Geloof is ...

9 December 2016

 

Om even met de deur in huis te vallen. Wat geloof jij?

 

Geloof is… weigeren te geloven dat God een populaire, aantrekkelijke en getalenteerde christen meer liefheeft en koestert dan mijn simpele persoontje.

 

Er zijn veel mensen tegen wie ik opkijk. Mensen waarvan als ik naar hun talenten kijk, ik de eerste ben die zegt: Hij/zij is zo goed, ik probeer het niet eens. Want ik kom misschien maar half zo ver als zij. Zij hebben vast meer impact dan ik.

Tegelijk durf ik ook te zeggen: Wat ben ik blij dat God mij evenveel liefde geeft als een ander. Want als ik ook nog zou gaan geloven dat God lievelingetjes heeft, en dan vooral de mensen die ‘alles’ kunnen, dan kan ik wel inpakken. Want als het zo zou zijn bij God komen we dan niet uit bij liefde verdienen? Ik ben blij dat juist Gods liefde ons gegeven wordt, omdat ik dan kan en mag zeggen: Hier ben ik, met mijn lege handen, hier ben ik, gewoon zoals ik ben. En dat dan Gods armen open gaan en Hij zegt: Kom hier mijn kind.

 

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Joh. 3:1)

 

 

Geloof is… vasthouden aan de zekerheid dat God een plan voor mijn leven heeft, als alles zinloos lijkt.

 

God heeft een plan. En jij bent een klein stukje van dat plan. Een klein radertje. Betekend dit dat jij geroepen bent om als ‘groot leider’ op te treden? Waarschijnlijk niet, en misschien juist ook gelukkig niet. Want van het begin af aan heeft God de ‘kleine mens’, de arbeider, de huisvrouw, de slaaf gebruikt om Zijn evangelie te verspreiden. En als we naar de geschiedenis kijken zijn veel van hen onzichtbare mensen. Mensen waar nooit meer over gesproken wordt, nooit over geschreven is. Maar die mensen hebben er wel voor gezorgd dat jij en ik nu over Jezus gehoord hebben.

Durf jij te aanvaarden dat Gods plan voor jou misschien niet in de geschiedenisboeken terecht gaat komen, maar wel in iemands hart, zodat hij/zij Jezus leert kennen. Door jou heen?

 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jer. 29:11)

 

Geloof is… beseffen dat God me kan gebruiken, niet ONDANKS, maar DANKZIJ mijn littekens.

 

Ieder mens heeft littekens. Grote of kleine. Duidelijk zichtbaar of juist onzichtbaar. Maar de littekens zitten er wel degelijk. Littekens waardoor jij misschien bent gaan twijfelen hoeveel je waard bent. Of je nog wel te gebruiken bent, want als jij in de spiegel kijkt zie je een klein zwak mensje, en niet een sterk en stoer persoon. Maar juist als je het niet van jezelf verwacht, als je laat zien dat je kwetsbaar bent. Juist dan gebruikt God jou.

Op de momenten dat ik kwetsbaar ben heb ik mooiste gesprekken over Jezus. Dat zijn de momenten waar ik in alle oprechtheid kan zeggen: ‘Op dit moment ben ik zwak, Jezus spreek sterk door mij heen’.

 

…, maar hij zei: ‘ Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. (2 Kor. 12:9)

 

Geloof is…

 

Geloof is dus voor jou! Ja jij daar, die dit gelezen heeft en nog twijfelt.

Geloof is ook voor jou, gelovige die nergens meer aan twijfelt, om uit te delen.

Geloof is ook voor jou, die jezelf niet zo bijzonder vindt, want jij bent het waard.

Geloof is voor iedereen, dus ook voor jou en voor mij!

 

 

 

 

 

Geloof is ...

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved