Gebed om Zegen

Gebed om Zegen.

 

 

16 December 2016

 

Zegen mij, Allerhoogste God. Eigenaar van de hemel en de aarde. Stort Uw liefdevolle goedheid over mij uit.

 

Zegen het werk dat ik doe. Ja, ik bidt U om Uw zegen over alles wat ik onderneem.

 

Zegen mij met Uw vrede, zodat ik niet bang hoef te zijn.

 

Zegen mij met het beste van Uw land dat grote oogsten voortbrengt door de zegeningen van zon en maan. Zegen mij met het beste dat Uw bergen en heuvels te bieden hebben.

 

Zegen mij met een leven in Uw vreugde, help mij om het goede te doen in elke situatie, want Uw zegen komt als een antwoord op mijn levenskeuzes.

 

Zegen mij met Uw goedheid zodat ik voor de volken een zegen mag zijn.

 

Want als U iemand Uw zegen belooft, Heer, dan is dat een eeuwige zegen.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved